Personvernerklæring
Personvernerklæring for Innsyn.no   Innsyn.no er et nettsted som drives av Fædrelandsvennen AS, som er eid av Schibsted Norge.   Våre brukeres tillit er avgjørende for oss, og Innsyn.no er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.  
  1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?
  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller ip-adresse Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven.   Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder.   Behandlingsansvarlig for Innsyn.no er Fædrelandsvennen AS.   Skulle du komme over personopplysninger på Innsyn.no som ikke bør være publisert der, ber vi om å bli varslet. Ta kontakt med oss på innsyn@fvn.no
  1. Hva slags opplysninger samler vi inn?
  Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene:   Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester på Innsyn.no som brukes og hvordan de brukes. Verktøyet vårt for å holde oversikt over dette er Google Analytics. Vi har imidlertid aktivert det som kalles ip-anonymisering for å unngå at informasjon hentet inn fra vår nettside skal kunne spores tilbake til den enkelte bruker.   Informasjonen gjør det mulig å forbedre tjenestene våre., å forebygge svindel og å tilpasse innholdet til ditt bruks- og interessemønster.   Informasjonen som samles inn kan deles opp i følgende typer:
  1. Informasjon om din enhet og internett-tilkobling
  2. Informasjon om hvordan du bruker tjenestene
  3. Informasjon om posisjon
  Slik vi behandler disse innsamlede dataene fra bruken av tjenesten gjennom Google Analytics, vil de ikke kunne knyttes til en enkelt bruker.   Brukere som bestiller dokumenter via tjenesten, sender innsynsbegjæringene gjennom et skjema som genererer en epost med innsynsbegjæringen til det aktuelle arkivet. Brukeren velger selv om man vil oppgi eget navn eller ikke, men epostadressen som er mottaket blir registrert i dette epostsystemet. Epostene som passerer gjennom denne tjenesten blir automatisk slettet daglig. Opplysninger om personer i tjenestens datagrunnlag:   Formålet med Innsyn.no er å gjøre det lettere for alle som ønsker å benytte seg av innsynsretten i offentlige dokumenter, som de har krav på etter offentlighetsloven. Det vi gjør, er å samle inn postjournaler fra offentlige virksomheter, som er lovpålagt å føre slike lister. Postlistene inneholder ikke de offentlige dokumentene, men metadata som beskriver dokumentflyten i offentlig sektor.   Det forekommer en del personnavn i avsender/mottaker-feltet i offentlige postlistene. Av og til er det også personnavn i tittelfeltene.   Hvis du ser et personnavn i et tittelfelt som ikke bør være publisert, vil vi gjerne varsles på innsyn@fvn.no.   Vær oppmerksom på at postlisten er et offentlig dokument, som etaten også kan dele med andre enn Innsyn.no. Mener du at en opplysning ikke bør stå i postjournalen, må du kontakte den offentlige etaten som eier datagrunnlaget. Innsyn.no vil gjenspeile dette grunnlaget og dataene vil da også fjernes fra vår tjeneste og andre tjenester som henter disse dataene. De som er eier av datagrunnlaget fremkommer sammen med saken når du henter frem denne på Innsyn.no.
  1. Hva bruker vi opplysningene til?
  Vi jobber kontinuerlig med å gi deg den best mulige opplevelse av våre tjenester. Datagrunnlaget fra postjournalene jobber vi med for å hjelpe deg og andre som ønsker å benytte seg av retten til innsyn i offentlige dokumenter.   Opplysningene vi samler inn via Google Analytics kan hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle nettstedet vårt.   Personopplysningene som forekommer i selve den søkbare databasen, er en del av postjournalene som vi jobber for å gjøre lettere å bruke, slik at innsynsretten i offentlige dokumenter blir mulig for folk å benytte seg av.
  1. Hvem deler vi opplysningene med?
  Datagrunnlaget på Innsyn.no er åpent og søkbart for alle som vil bruke det.   Offentlige myndigheter Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.
  1. Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?
  Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.   Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har.   Når det gjelder innholdet i de offentlige journalene, så vil en del navn forekomme der i det som er offentlige dokumenter. Disse beholder vi søkbare i vår tjeneste frem til den aktuelle offentlige institusjonen avleverer materialet til depotarkiv.   Hvis du lurer på om ditt eksakte personnavn er søkbart på Innsyn.no, kan du søke på navnet ditt i søkefeltet på www.innsyn.no. Hvis du mener det er feil opplysninger om deg i offentlig journal, bør du også kontakte den aktuelle offentlige etaten som lager journalen. Innsyn.no søker å gjenspeile offentlig journal slik den er utformet av etatene.   Administrasjon og sletting av informasjonskapsler (“cookies”)   Det er kun Google Analytics (med ip-anonymisering) vi bruker på Innsyn.no, de andre informasjonskapslene som brukes på www.fvn.no er ikke relevante for denne siden.
  1. Gjennomføring av endringer
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer vil vi informere særskilt i de tjenestene som berøres. Sist oppdatert: November 2017
  1. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen ta kontakt med oss på privacy@schibsted.com.  
Innsyn.no
Den raskeste veien til innsyn i offentlige dokumenter
FORSIDEN